Overheid gaat voor Choose Your Own Device

U bent hier: NewSupply » Overheid » Overheid gaat voor Choose Your Own Device

Na Het Nieuwe Werken is Bring Your Own Device nu als bedrijfsmodel sterk in opmars, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Inmiddels werkt een op de tien werknemers op een eigen laptop, tablet of smartphone. Als werkgever kunt u dus maar beter zorgen dat u er goede controle op hebt.


Bring Your Own Device in opmars

Uit recent onderzoek van de Business Software Alliance (BSA), de grootste brancheorganisatie voor de ICT-industrie blijkt dat er risico’s zijn met betrekking tot het werken voor de baas op eigen apparatuur. Zo komen er bij onzorgvuldig gebruik, diefstal of verlies van de smartphone of iPad bedrijfsgegevens letterlijk op straat te liggen. De BSA meldt u; “Werknemers staan vaak niet stil bij de gevolgen en hebben geen idee of de werkgever Byod-richtlijnen hanteert. De baas is op zijn beurt het zicht kwijt op welke bedrijfsinformatie op al die apparaten circuleert en wie daar precies toegang toe hebben.”

 

Choose Your Own Device

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD heeft de overheid begin juli 2012 geadviseerd om Bring Your Own Device (BYOD) te beperken bij overheidsinstellingen omdat de veiligheidsrisico’s te groot zijn. Alternatief is volgens de AIVD Choose Your Own Device! Hierbij krijgen de werknemers keuzevrijheid uit een paar apparaten waarover de werkgever de controle houdt. Op basis van dit adviesrapport zal menig overheidsinstantie haar ICT beleid voor de komende jaren gaan aanpassen.

 

 

Dat de huidige ambtenaar enige vrijheid nodig heeft in zijn werk, is in ieder geval duidelijk. De werknemer dwingen op een desktop met alleen Microsoft Office te werken, is uit de tijd. De beste oplossing lijkt dan ook een mix van technische maatregelen en bewustwording over veiligheid onder de werknemers te zijn.

 

NEWSUPPLY helpt overheid, verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven bij het selecteren en leveren van de ‘Devices’ (laptops, tablets en smartphones) waar vervolgens een werknemer uit kan kiezen. “De ambtenaar anno nu gaat met zijn tijd mee; wil overal kunnen werken en zelf kunnen kiezen op welk apparaat hij dat doet!” Zegt Patrick Lapré oprichter van NEWSUPPLY. De geschikte software, oplossingen en beleid om als overheid en werkgever voldoende controle over de apparaten te hebben (zgn. Mobile Device Management) daar kunt u bij NEWSUPPLY tevens terecht.

Quote

“Give whatever you got and you’ll get in return something better than what you give!”

Patrick Lapré, oprichter NEWSUPPLY